Spúšťanie kotlov

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.

Uvedenie do prevádzky zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii
 • skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe
 • skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti plynovodu
 • skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu
 • skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky
 • skontrolujeme odťah spalín
 • posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje z hľadiska bezpečnosti (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)
 • vyskúšame pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie
 • nastavíme vhodné otáčky čerpadla
 • naučíme Vás obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu reguláciu
 • nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu
 • riadne vyplnenime a potvrdíme záručný list
 • odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia a obsluhy

Naša firma pre Vás pri sprovoznení kotlu zároveň kontroluje napojenie plynovodu, elektrické zapojenie, ťah spalín a tlak v nádobe. Toto všetko náš technik zaznamená a vyplní vám potvrdenie k záručnému listu a následne Vás zaškolí k správnemu používaniu Vašeho kotlu.

Kontaktujte nás a my Vám radi poradíme a dohodneme si s Vami návštevu našich technikov.

Cena za službu: dohodou