Energiahatékonysági tanúsítvány

Energiahatékonysági tanúsítvány

Energiahatékonysági tanúsítvány

Mit jelent az épület energiahatékonysági tanúsítványa?

Az épület energet tanúsítványa a az épületet alapvető teljesítmény-paraméterek és energetikai hatékonyság szempontjából besoroló adatok összegzése.

A 2005. november 5-én kelt, 2006. január 1-től hatályos, az épületek energiahatékonysági tanúsítványáról szóló törvény egy olyan jogszabály, amely által a szlovák jogba átültetésre került az Európai Parlament és Tanács  2002/91/EK sz. irányelve az épületek energiateljesítményéről.

A törvény az épületek belső környezetének optimalizálása, valamint az épületek szén-dioxid-kibocsátásának céljából meghatározza az épületek az energiahatékonyságának javítására irányuló eljárásokat és intézkedéseket.

Ez a törvény meghatározza az épületek energiahatékonysága tanúsítása kötelezettségének elvégzését, valamint az épületek A-tól G osztályig terjedő energiahatékonyság alapján való besorolását.

Példa az energetikai tanúsítványra

 • épület eladása esetén
 • épület bérbeadása esetén
 • új épület építésének befejezése esetén
 • jelentős mértékű felújítás befejezése esetén
 • társasházak
 • családi házak
 • szálloda és étteremépületek
 • irodaépületek
 • iskolák és oktatási intézmények
 • kórházépületek
 • nagy- és kiskereskedelmet lebonyolító épületek
 • sportcsarnokok és egyéb sportcélú épületek
 • egyéb energiát fogyasztó nem termelési célt szolgáló létesítmények
 • Az építészeti és történelmi értékük miatt védettséget élvező épületek és emlékművek
 • templomok és imatermek
 • ideiglenes létesítmények (két évnél rövidebb ideig használt épületek
 • ipari létesítmények, műhelyek és alacsony energiafogyasztású nem lakáscélú mezőgazdasági épületek
 • négy hónapnál rövidebb ideig tartó használatra kijelölt lakóépületek
 • önálló, 50 m2 hasznos alapterülettel rendelkező kisebb épületek

Kérdések és válaszok

Az energetikai tanúsítvány egy olyan okirat, amely az épületen belüli energiafogyasztást  az részletesen osztályozza.  épületek A-tól G osztályig terjedő energiahatékonyság alapján való besorolását.

Ez a Törvénytárs 555/2005 sz. az épületek energiahatékonyságáról szóló törvény.A törvény  a szén-dioxid-kibocsátásának céljából meghatározza az épületek az energiahatékonyságának javítására irányuló eljárásokat és intézkedéseket. Az 555/2005 sz. az épületek energiahatékonyságáról szóló törvény a Törvénytár 311/2009 sz. Rendelete által kerül végrehajtásra.

Az épület az energiahatékonysági tanúsítvány által egy energiahatékonysági osztályba kerül besorolásra. A energiahatékonysági tanúsítvány alapját a számítások és az épületek besorolása képezi. A minősítés energiahatékonyság terén jellemzi az épület az épület valós helyzetét.

Épület eladása, bérbeadása, új épület építésének befejezése, jelentős mértékű felújítása során.

Az energiahatékonysági tanúsítványra épület eladása, bérbeadása, új épület építésének befejezése, jelentős mértékű felújítása (hőszigetelés, hozzáépítés) során van szükség. A hőtechnikai szakvélemény dokumentálása az épíkezési engedély igénylése során kötelező.

A családi házak energiahatékonysági tanúsítványát 3 munkanapon belül kidolgozzuk. Sürgősség esetén ezt korábban is meg tudjuk valósítani.

Az energiahatékonysági tanúsítvány megszerezhető akkor is ha nem a cégünk székhelye szerinti régióban élnek.

A Törvénytár 555/2005 alapján a mezőgazdasági és ipari létesímények is minősítés alá esnek. Kizárólag a teljesen automatikus működésű ipari létesítményekre nem vonatkozik minősítési kötelezettség.

Akkor van szükség az épület bejárátánál látható helyre elhelyezett energiacímkére is, amennyiben a külső méretekből kiszámított az összes alapszint feletti alapterület meghaladja az 1000 m2-t.

Az épületek energiahatékonyságának meghatározása során alapvetően 4 fogyasztási helyet vizsgálunk meg, mépedig az épületszerkezetek hőtechnikáját, a fűtést és melegvízelőállítást, a világítást és szellőztetést, és a légkondícionálást. Az olyan lakóházak esetében mint a családi és társasházak csak két fogyasztóhely kerül elbírálásra: az épületszerkezetek hőtechnikája, valamint a a fűtést és melegvízelőállítás. A multifunkciós létesítmények és irodaházak esetében szükséges még a közvilágítás, valamint a szelőztetés és legkondícionálás fogyasztóhelyeinek az elbírálása.

A szakrális épületek, a műemlékjellegű épületek, történelmi épületek, tempolomok. Az év során négy hónapnál rövidebb ideig használatban lévő “ideiglenes épületek”. Ipari létesítmények vagy teljesen automatizált munkastruktúrával rendelkező épületek. 50 m2-nél kisebb hasznos területű szabadon álló épületek.

A HET kidolgozása során nincs szükség hőkamerás felévtelre. Az a jellegzetessége, hogy a kinti és benti hőmérséklet között legalább 15°C-nak kell lennie, ami a nyári és téli hónapokban nehezen elérhető, ami által a munka minősége is eléggé korlátozott.

A Tt. 555/2005 sz. törvénye alapján a jogosult a tulajdonostól azon épület energiahatékonysági tanúsítványának kikérésére, amelyben a kibérelt helységek találhatóak. A  tanúsítvány alapján meghatározható a hozzávetőleges eneriafogyasztás.

Igen, a 0907 800 690 / 0915 167 317 telefonszámokon hívhat bennüket.

A tanúsítvány kidolgozásához az építészeti és fűtési tervek, a szakmai jelentések, nyílásszerkezetek – vagy műszaki adatlapok, vagy tanúsítványok és tervben fel nem tüntetettet a megvalósításnál dokumentált esetleges változások szükségesek.

Az www.inforeg.sk honlapon meghatározott időszakok szerint A és G kategóráriába való besorolással megtalálhatók a tanúsítvánnyal rendelkező épületek teljes statisztikái. A hozzárendelt szám alapján megtalálható benne az össze tanúsítvány.

Igen az www.sksi.sk honlapon megtaláható a szakmai képesítéssel rendelkező személyek teljes jegyzéke, amelyen az egyes foglalkozások alapján rákereshet az adott személyre, vagy a Szlovák Építészmérnökök Kamarájához fordulhat, amely a információval kapcsolatban tájékoztatást nyújthat Önnek.

A törvényben és a rendeletben meghatározásra kerültek az alábbi, szakképzet személyek által követendő eljárások: a létesítmény szemléje, a valós helyzet és nem a tervrajz alapként való kezelése, a Szlovák Köztársaság által megadott szabványokból való kiindulás.

Működik az Energetikai Felügyelet, amelynek a feladata nem csak a szakképzett személyek, és a HET kialkítási folyamatának, hanem az energiahatékonysági tanúsítvány elkészítésének ellenőrzése a feladata. A bírság egészen 3 300,00 Euróig terjedhet.