GDPR

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.domkomfort.sk a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa platformy.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak. Dom Komfort s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s novým znením ZOOÚ.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje:

Dom Komfort s. r. o.
IČO: 50824961
Karpatské námesie 10A
83106 Bratislava – mestská časť Rača

Štatutárny zástupca:

Balázs Király – Štatutár
Ákos Szarka – Štatutár

pri spracúvaní osobných údajov užívateľov platform/webstránky a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb, registrácie užívateľov atď.

Dom Komfort s.ro. je prevádzkovateľom platformy, dodávateľom služieb, a iných aktivít a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ. Užívateľ platformy (a služieb) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na platforme alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Dom Komfort s.r.o. iným spôsobom za účelom používania platformy alebo objednávania služieb.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré kominarstvo.domkomfort.sk používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:


Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby sa zobrazoval taký obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Google

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

  1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
  2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán.
  3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na domkomfort@domkomfort.sk.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Mozilla: support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com