Warning: Undefined array key "" in /data/4/3/43d4171c-828e-48f8-80cd-5047aa776f50/domkomfort.sk/web/wp-content/themes/pithree2024/templates/page-title.php on line 270

GDPR

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke www.domkomfort.sk a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch prevádzkovateľa platformy.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak. Dom Komfort s.r.o. je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s novým znením ZOOÚ.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje:

Dom Komfort s. r. o.
IČO: 50824961
Karpatské námesie 10A
83106 Bratislava – mestská časť Rača

Štatutárny zástupca:

Balázs Király – Štatutár
Ákos Szarka – Štatutár

pri spracúvaní osobných údajov užívateľov platform/webstránky a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb, registrácie užívateľov atď.

Dom Komfort s.ro. je prevádzkovateľom platformy, dodávateľom služieb, a iných aktivít a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ. Užívateľ platformy (a služieb) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na platforme alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Dom Komfort s.r.o. iným spôsobom za účelom používania platformy alebo objednávania služieb.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť Dom Komfort s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO: 50824961
  • spoločnosť ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Mlejnku 764/18, Praha 4, 147 00, Česká republika, IČO: 02762943

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje budú uchovávané do vymazania príslušného kamerového záznamu v lehote 90 dní od jeho vyhotovenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely:

Označením políčka vo formulári udeľujete spoločnosti Dom Komfort s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, Slovenská republika, IČO: 50824961 ako prevádzkovateľovi (ďalej len „Dom Komfort“) súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia s ponukou produktov a služieb ako aj iných marketingových aktivít uskutočňovaných spoločnosťou Dom Komfort.

Účel spracúvania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít spoločnosti Dom Komfort a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a celého produktového portfólia.

Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie – emailovej správy, zasielanej buď hromadne z všeobecných firemných adries, alebo individuálne zasielané vybranými zamestnancami; menej často využívané formy sú: zasielanie listových zásielok a telefonické kontaktovanie.

Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu Dom Komfort alebo emailom na adresu domkomfort@domkomfort.sk.

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré kominarstvo.domkomfort.sk používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:


Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?

Ako mnoho iných spoločností poskytujúcich svoje služby na internete, aj my využívame cookies, pixely a ďalšie technológie. V tomto článku vám popíšeme, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie).

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby sa zobrazoval taký obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Google

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Naše pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako chránime pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

  1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.
  2. Tretie strany: na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán.
  3. Vlastné riešenia partnerov: na obmedzenie cookies tiež možno využiť riešenia ponúkané jednotlivými partnermi, ktoré sme uviedli vyššie.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na domkomfort@domkomfort.sk.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

Mozilla: support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com