Servis plynových/elektrických kotlov

Zabezpečíme inštaláciu, poradenstvo, revízne kontroly, záručný aj pozáručný servis a dodáme Vám potvrdenie o vykonaní revíznej kontroly, ktoré by od Vás mohla žiadať poisťovňa v prípade poistnej udalosti. Servisné oblhliadky kotla treba vykonávať pravideľne v ročných intervaloch. Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. My si s Vami prejdeme servisné riešenia, navrhneme si plán pravidelných návštev a keď príde čas na kontrolu, sami Vás kontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.

Každý rok by sme mali na spotrebičoch robiť servis. Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov stanovuje povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v rodinných domoch, bytových domoch, v školských, administratívnych, zdravotníckych a kultúrnych priestoroch. Zaoberáme sa taktiež uvedením kotlov do prevádzky. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný servisný technik vyškolený výrobcom spotrebiča, aby bola zaistená bezpečná prevádzka plynového spotrebiča.

O čo všetko sa postaráme?

Servisné obhliadky kotla treba vykonávať pravideľne v ročných intervaloch. Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. My si s Vami prejdeme servisné riešenia...

Viac info

Vykonanie orientačnej kontroly elektroinštalácie, dotiahnutie silových vodičov, skontrolovanie plošných spojov, vykonanie demontáže motorovej...

Viac info

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný...

Viac info

Začiatkom vykurovacej sezóny sa viac ako inokedy počas roka stretávame s výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom...

Viac info