Čistič komína

Čistiace poleno

Čistiace poleno je určené na údržbu súčasných moderných komínov a dymovodov, vrátane nerezových. Táto novinka slúži pre dokonalé prečistenie spalinových ciest krbov, ale aj kachlí a pecí. Pri spaľovaní dreva a uhlia sa uvoľňujú sadze a decht. Vytvára sa kotlový kameň, ktorý znižuje priechodnosť rúrok a komína a negatívne ovplyvňuje účinnosť kachlí a krbov.

Usadené sadze a decht sa môžu vznietiť. Čistiace poleno zaistí ideálny stav komína a rúrok. Jadro čistiaceho polená obsahuje aktívnu zložku, ktorá sa uvoľňuje spaľovaním pri teplote 550C a pohlcuje sadze a decht. Zlepšuje hospodárnosť prevádzky kachlí a kotlov a pôsobí preventívne proti vzniku požiarov spôsobených vznietením sadzí v dymovodoch.

Popis výrobku:

  • Katalytickým spôsobom zvyšuje priechodnosť rúr a komína
  • Pôsobí pri procese spaľovania
  • Zmenšuje vývoj sadzí a dechtu
  • Zvyšuje účinnosť kachlí alebo krbov

Priebeh čistenia:

Čistiace poleno obsahuje zmes chemickú zlúčeninu, ktoré pri horení vytvárajú aktívne látky. Nános sadzí a dechtu vo spalinových cestách sa pokrýva touto aktívnou látkou, nahrieva sa, vysychá, krehne a popraská. Postupne sa po strate vlhkosti uvoľní a opadáva.

Odstránenie usadenín prebieha v dvoch fázach, jednak hneď pri aplikácii odchádza častice spolu s dymom a odsypávají sa. Ďalšia fáza prebieha počas ďalšieho zatopeniu v krbe, alebo kachliach. Táto procedúra trvá pri aktívnom používaní komína približne 14 dní, keď množstvo nebezpečných látok v komíne podstatne klesá, a tým tiež významne klesá možnosť vyhorenia komína.

Použitie čistiaceho polena:

Pri každodennom kúrení používajte pre čistenie krbov a kachlí zhruba raz mesačne. Poleno vytiahnite z krabičky, ale nevybaľujte ho z papierového vrecka. Položte sáčok s čističom do zohriateho a ešte teplého krbu alebo kachlí (kvôli zabezpečeniu lepšieho ťahu) a zapáľte oba okraje papierového sáčku. Po použití zakúrte obvyklou dávkou paliva.

Cena: 12 € 9,99 €