Energetický certifikát pre byty

Energetický certifikát pre byty

Energetický certifikát pre byty

Čo je energetický certifikát bytu?

Od 1. 1. 2017 nadobúda účinnosť vyhláška č. 324/2016 Z.z., ktorá určuje spôsob vyhotovenia energetického certifikátu bytu alebo samostatnej časti budovy.

Energetický certifikát bytu je povinný v prípade:

  • predaja
  • prenájmu bytu

Splňte si svoju legislatívnu povinnosť a kontaktujte našich odborníkov, ktorí Vám vypracujú energetický certifikát bytu za konkurencieschopnú cenu do 3 dní.

Pri výpočte energetického certifikátu bytu sa hodnotí stavebná konštrukcia vymedzujúca byt/časť budovy, systém vykurovania bytu, systém zásobovania teplou vodou a poloha bytu.

Všetky tieto faktory ovplyvňujú energetickú hospodárnosť bytu, ktorá sa môže líšiť od celkovej energetickej hospodárnosti budovy.

Kým je budova podľa energetickej náročnosti zaradená do energetickej triedy A0 až G, v prípade bytov sa energetická hospodárnosť bytov určí pomocou piktogramov.

Súčasťou certifikátu je aj popis najdôležitejších opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytu.