services

Čistenie/kontrola komínov

Čistenie/kontrola komínov

Kúrenie v dome pevným, alebo tekutým palivom vždy vedie v komíne ku nahromadeniu sadzí a dechtu - horľavej, lepkavej látky, ktorá môže spôsobiť...

Viac info
Inšpekcia komína s kamerou

Inšpekcia komína s kamerou

Problémy s komínom môžu narobiť šarapatu a nie je to nič príjemné. Pre detekciu problému ponúkame nasledovnú službu, prehliadku komína videokamerou. Prečo práve vykonať prehliadku komína videokamerou? Táto služba má pomôcť pri vyhľadávaní poškodeného miesta v komínoch. Hlavným prínosom tejto služby je eliminovať problémy, ktoré môžu nastať pri frézovaní a vložkovaní komína. Vykonaná prehliadka napríklad pri […]

Viac info
Revízia komínov

Revízia komínov

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im...

Viac info
Frézovanie/vložkovanie komínov

Frézovanie/vložkovanie komínov

Hlavný problém komínov, ktoré je potrebné frézovať je zadechtovanie. Zadechtovanie zmenšuje priemer komínového prieduchu, alebo spôsobí...

Viac info
Servis plynových kotlov

Servis plynových kotlov

Zabezpečíme inštaláciu, poradenstvo, revízne kontroly, záručný aj pozáručný servis a dodáme Vám potvrdenie o vykonaní revíznej kontroly...

Viac info
Revízia kotlov

Revízia kotlov

Začiatkom vykurovacej sezóny sa viac ako inokedy počas roka stretávame s výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom...

Viac info
Spúšťanie kotlov

Spúšťanie kotlov

Uvedenie kotla do prevádzky je nutné pre uznanie záruky na spotrebič a jeho záručnej opravy. Uviesť spotrebič do prevádzky musí vykonať autorizovaný...

Viac info