Servis elektrokotlov

Prehliadka výrobku by mala zahŕňať tieto úkony a kontroly častí, ak sú jeho súčasťou :

  1. Vykonať orientačnú kontrolu elektroinštalácie, dotiahnuť silové vodiče (vykurovacie špirály, stykače, svorkovnice) a skontrolovať plošné spoje na nožoch relé.
  2. Vykonať demontáž motorovej časti obehového čerpadla, vyčistiť trecie plochy statora a rotora, vyčistiť odvzdušňovací ventil.
  3. Skontrolovať tesnosť spojov na potrubiach vykurovacej vody a telesách.
  4. Skontrolovať a prípadne doplniť tlak v expanznej nádobe.
  5. Kontrola funkcie havarijného termostatu.

V oblasti servisu kotlov zabezpečujeme:

  • spustenie elektrokotlov do prevádzky
  • servisné prehliadky elektrických zariadení
  • záručne a pozáručné opravy, servis kotlov
  • sprostretkovanie montáží kotlov, kotolní

Zabezpečíme inštaláciu, poradenstvo, revízne kontroly, záručný aj pozáručný servis a dodáme Vám potvrdenie o vykonaní revíznej kontroly, ktoré by od Vás mohla žiadať poisťovňa v prípade poistnej udalosti.

Servisné oblhliadky kotla treba vykonávať pravideľne v ročných intervaloch. Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. My si s Vami prejdeme servisné riešenia, navrhneme si plán pravidelných návštev a keď príde čas na kontrolu, sami Vás kontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.

Cena za službu: 79 €/kotol