Servis plynových kotlov

Plynové kotly s výkonom od 5kW do 50kW sú podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 klasifikované ako technické zariadenie plynovej triedy Bh. Podľa tejto vyhlášky je každý rok potrebná odborná prehliadka kotla a každý tretí rok odborná skúška.Vykonaním pravidelných servisných prehliadok sa vyvarujete nepríjemnostiam, ušetríte za opravy a v zimných obdobiach Vás nič neprekvapí.

Prehliadka výrobku by mala zahŕňať tieto úkony a kontroly častí, ak sú jeho súčasťou :

 1. Kontrola funkčnosti výrobku: – kontrola funkčných a technických parametrov výrobku
 2. Kontrola hydraulickej časti:
  – kontrola tlaku v okruhu a prípadné dotlakovanie
  – kontrola expanznej nádoby a jej prípadné dotlakovanie
  – kontrola odvzdušňovacích ventilov, poistných ventilov, čerpadla, trojcestného ventilu, primárneho výmenníka (spaliny – voda) a všetkých hydraulických častí výrobku.
 3. Kontrola spalín a spalinovej cesty:
  – kontrola tesnosti spalinovej cesty, kontrola čistoty spaľovacieho priestoru, ventilátora, manostatu, dymovodov, atď. (komín)
  – kontrola spalín analyzátorom a v prípade potreby ich správne nastavenie
 4. Kontrola bezpečnostných prvkov:
  – kontrola snímačov, termostatov, poistných prvkov
 5. Kontrola plynovej cesty:
  – plynotesnosť, kontrola čistoty sitka plynovej armatúry
 6. Kontrola sifónu:
  – vyčistenie a kontrola sifónu a jeho následné zavodnenie
 7. Kontrola zásobníka TÚV:
  – kontrola expanznej nádoby, ak je súčasťou
  Kontrola konštrukcie:
  – skontrolovať skrutky a všetky spoje
 8. Kontrola elektroinštalácie:
  – skontrolovať elektrické časti, kabeláž, konektory, dotiahnutie spojov

V oblasti servisu kotlov zabezpečujeme:

 • spustenie plynových kotlov a elektrokotlov do prevádzky
 • servisné prehliadky plynových zariadeni a elektrických zariadení
 • záručne a pozáručné opravy, servis kotlov
 • sprostretkovanie montáží kotlov, kotolní

Zabezpečíme inštaláciu, poradenstvo, revízne kontroly, záručný aj pozáručný servis a dodáme Vám potvrdenie o vykonaní revíznej kontroly, ktoré by od Vás mohla žiadať poisťovňa v prípade poistnej udalosti.

Servisné oblhliadky kotla treba vykonávať pravideľne v ročných intervaloch. Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. My si s Vami prejdeme servisné riešenia, navrhneme si plán pravidelných návštev a keď príde čas na kontrolu, sami Vás kontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.

Cena za službu: 78 €/kotol

(kondenzačný alebo nekondenzačný)

ZĽAVA PRI OBJEDNÁVKE 2 SLUŽIEB AŽ 10 €!