Revízia kotlov

Začiatkom vykurovacej sezóny sa viac ako inokedy počas roka stretávame s výzvou, aby sme nezanedbávali kontrolu plynových kotlov. Nejde pritom len o zabezpečenie bezproblémovej prevádzky a vyhnutiu sa možnosti, že počas najtuhšej zimy zrazu kúrenie prestane fungovať, ale hlavne o našu bezpečnosť, ktorá môže byť v prípade niektorých porúch kotla (napr. únik oxidu uhoľnatého do miestnosti) vskutku ohrozená.Dnes si viaceré moderné kotly dokážu zaznamenávať počet hodín prevádzky, takže servisný technik vie zhodnotiť vyťaženosť zariadenia. Priemerný ročný pracovný čas prevádzky horáka je cca 1800 hodín. Pri porovnaní s automobilom by to znamenalo cca 104 dní prevádzky a pri priemernej rýchlosti 60 km/h by to predstavovalo 108 000 najazdených km. Pri tejto záťaži s autom absolvujeme servis za účelom výmeny opotrebovaných dielov a kvapalín cca sedemkrát. Pri vykurovacích zariadeniach to však nie je vždy pravidlom, hoci si v záujme „bezpečnej jazdy“ vyžadujú našu pozornosť rovnako ako auto.Každý rok by sme mali na spotrebičoch robiť odbornú prehliadku. Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov stanovuje povinnosť vykonávať pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v rodinných domoch, bytových domoch, v školských, administratívnych, zdravotníckych a kultúrnych priestoroch.Za technický stav zodpovedá jeho vlastník.

Interval kontroly je rôzny a závisí od niekoľkých parametrov kotla: menovitý výkon, druh spaľovaného paliva a kategória budovy. Servisné oblhliadky kotla sa odporúčajú vykonávať pravideľne v ročných intervaloch. Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. My si s Vami prejdeme servisné riešenia, navrhneme si plán pravidelných návštev a keď príde čas na kontrolu, sami Vás kontaktujeme a dohodneme si obhliadku tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.

Cena za službu: 78 €/kotol

(kondenzačný alebo nekondenzačný)