Kémények felülvizsgálata/átadás-átvétele

Kémények felülvizsgálata/átadás-átvétele

Kémények felülvizsgálata/átadás-átvétele

A kémények felülvizsgálata a füstgázvezeték véleményezése, amely során véleményezésre kerül az épületrész, az alkalmasság, a biztonságos üzemeltetés és a füstgáz levegőbe jutása.

Építkezés, javítás, vagy a füstgázvezeték felújítása során szükésges a szlovák belügyminisztérium a Tt. 401/2007 és az STN EN 1443 szabvány alaprendelekzéseinek betartása. A füstgázvezeték a fogyasztó füstgáznyílásától a kéménytorkolatig terjed a fogyasztó csatlakozását és a kialakítását beleértve .

Mikor?

Műszaki átadás-átvétel, rendszeres ellenőrzések a Tt. 401/2007 sz. rendelete alapján új fogyasztó üzembe helyezése, cseréje vagy új kémény építése során.

Az épülettulajdonosok évente legalább egyszer (egyes esetekben a műszaki megoldásoktól függően, gyakrabban is) a kémény ellenőrzésének bebiztosítása. Ezt a kötelezettséget a módosított tűzvédelről szóló törvény írja elő.

A kémény kiseprése elméletileg önerőből is megoldható – a törvény közvetlenül nem szabja, meg, hogy ezt kéményseprőnek kell elvégeznie. Azonban a biztosítónak a kémény meghibásodása által okozott tűzeset esetén a károk megétrítéséhez nem lesz elegendő a kémény önerőből elvégzett tisztítása. A biztosító a kéményseprő által kiállított igazolást igényli. Amennyiben nem mutatja fel, a kárt nem köteles megtéríteni. Ezen kívül bírságot, sőt a legrosszabb eseben bűnvádi eljárásindítását is megkockáztatja.

A Tűzoltóság és Katasztrófavédelem Járási Igazgatósága a vétséget a kémények seprését, ellenőrzését, alkalmassági vizsgálatát elmulasztó természetes személyt a tűzeset megakadályozása elmulasztása miatt megrovásban részesítheti, vagy 99 euró helyszíni bírsággal sújthatja.

KÉMÉNY ALKALMASSÁGÁT IGAZOLÓ OKIRAT

Egyszeri, a kéménytesten végzett szerkezeti átalakítások, pl. kéménybélésezés, kéménymagasítás, új fogyasztó csatlakoztatása után kibocsátott dokumentum.

Új kazán vagy kályha vásárlása esetén az kéménybélésezés szükséges (401. rendelet = a kéménynek többrétegűnek kell lennie, tehát kémény és bélés, egyrétegű csak az alkalmilag használt épületekben lehet.

A bélésezéshez kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező anyagokat lehetséges használni, az összakapcsolásuk során pontosabban összekapcsolhatók, mint a tanúsítvánnyal nem rendelkező anyagok. A pár százalékkal olcsóbb, a tanúsítvánnyal nem rendelkező anyagokat sem a kéményseprő sem senki más nem kínálhatja fel az ügyfél részére, mivel a soron következő a törény által megkövetelt felülvizsgálat során erre az ügyfél fizet rá, amikor az üzbehelyezést a kémény alkalmasságát igazoló okiratot kibocsátó kényseprő-ellenőr által akarja jóváhagyatni.  A bélésezést követően az új fogyasztó elindítása során a kéményseprő-ellenőr kiállítja a kémény alkalmasságát igazoló okiratot.

A megfelelő értékelést a kéményseprő állítja ki (a kéményellenőr), kizárólag a tanúsítvánnyal rendelkező anyagok használata esetében. A nem megfelelő értékeléssel rendelkező kémény alkalmasági vizsgálatáról szóló dokumentumot a kéményseprő-ellenőr adja ki az alábbi esetekben: amikor a kazán elindítása során a kéményben nincs új bélés, ha a régi bélésnek nem megfelelő az állapota, vagy a szabványnak nem megfelelő, ha a betét új, nem rendelekzik tanúsítvánnyal, tehát a gyártója vagy beszerelője nem rendelkezik tanúsítvánnyal, ha a füstvezeték azaz a kazántól a kéménybe vezető cső nem megfelelő anyagból készült, és olyan anyagokból, amelyek nem az adott fogyasztóhoz kerültek kialakításra.

Például egyéb, nem az adott kazántípushoz készült füstcsatorna.

Szolgáltatás ára: 60 €/kémény