Kémények seprése/ellenőrzése

Kémények seprése/ellenőrzése

Kémények seprése/ellenőrzése

Ingatlanok szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal történő fűtése mindig a korom és a kátrány – a nem eltávolított a kémény kigyúladását okozó gyúlékony, tapadós anyag – felhalmozódásához vezet. A kéményt tisztán kell tartani.

Hogyan ismerjük fel, hogy elérkezett a kéményseprés ideje? A leggyakoribb jel a nem megfelelő égés a tűztérben a korom kályhacsőben való lerakódása miatt, ami meggátolja a levegő az égés helyszínéhez való áramlását. Az egyértelmű jelek közés tartozik a füstgáz elvezetése is a tűzhelytől abba helyiségbe ahol fűtőkészülék került elhelyezésre.

Mit foglal magában a kéményseprés?
 • a füstcsatornák kitisztítását,
 • korom és kondenzátumréteg eltávolítását,
 • a kondenzátum leeresztőnyílásának ellenőrzését, esetleges kitisztítását, a csöveket beleértve,
 • a kéménybetéten keletkezett oxidált réteg eltávolítását,
 • a kéménytestek, a kályhacsövek és fogyasztók ellenőrzését tűzbiztonság és a füstgáz-terjedés tekintetében,
 • a kéményhez és a fogyasztóhoz vezető tisztítást igénylő helyekhez való szabad és biztonságos hozzáférés ellenőrzését.
Milyen iratokat állít ki a kéményseprő?
 • A kéményseprés és ellenőrzés elvégzéséről szóló igazolás
  A kéményseprő a kéményseprést, a kályhacsőtisztítást és ellenőrzést követően állítja ki.
 • Kémény átvizsgálását igazoló irat
  A kéményseprő a fűtőberendezés kéménnyel való összekapcsolását követően, a helyi fűtőberendezés központi fűtésrendszerre való átállása, a fűtőanyag fajtájának módosítása során vagy a kéményen végzett építészeti beavatkozásokat követően állítja ki.

A kéményseprés az égéstermékek, tehát a füstgázvezetéken lerakódott korom eltávolítási folyamatrendszerét jelenti. Bizonyosan felmerül Önben a kérdés, hogy milyen gyakran kell kéményseprést végezni. A válasz ennél átfogóbb, tehát abban az esetben, ha a kéményhez egy legfeljebb 50 kW összteljesítményű fogyasztó van csatlakoztatva, szükséges a kémények tisztítása:

 • négyhavonta folyékony vagy szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés esetében,
 • félévente a gáznemű tüzelőanyaggal való fűtés esetében, ha a kémény nem rendelkezik betéttel,
 • évente ha gáznemű tüzelőanyaggal való fűtés esetében, ha a kémény betétes.

Ha a kéményhez 50 kW-ot meghaladó hőteljesítményű fogyasztó csatlakozik a kéményseprést és ellenőrzést az alábbiak szerint szükséges elvégezni:

 • kéthavonta folyékony vagy szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés esetében
 • félévente gáznemű tüzelőanyaggal való fűtés esetében
 • évente legalább egyszer, ha a C típusú gázkészülék üzemeltetésére kerül sor.
 • a szilárd, cseppfolyós vagy gáztüzelésű készülékkel összekapcsolt, az utolsó sepréstől és ellenőrzéstől a 2. bekezdés a) és b) pontjában meghatározott határidőn túl nem üzemelő kéményt nem szükséges az ismételt üzembe helyezéséig a seprése ésellenőrzése.

A kémények kor vívmányai ellenére a 21. században továbbra is fontos szerept töltenek be. A gondoskodás, tehát a kéményseprés és ellenőrzés közvetlenül a SZK jogszabályaiból következik. A kémény a fűtésrendszer részét képezi, és az ellenőrzésének elhanyagolása nemcsak a tárgyi eszközökön járhat fatális következményekkel. A kéményseprő nem véletlenül vált itthon és külföldön is a szerencse és gazdagság jelképévé. A kéményellenőrzését értelmezését a kéményseprésre és felülvizsgálatra oszthatjuk fel, miközben mindkét eljárási szakasz kötelező.

A kötelező kéményseprést az alábbi időpontokban szükséges elvégezni :

 • négyhavonta folyékony vagy szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés esetében
 • félévente a gáznemű tüzelőanyaggal való fűtés esetében ha a kémény nem rendelkezik betéttel.
 • évente ha gáznemű tüzelőanyaggal való fűtés esetében, ha a kémény betétes

Mi az előnye a rendszeres kéményseprésnek és ellenőrzésnek?

 • a kémény biztonságos működése és tűzesetek megelőzése
 • a kémény élettartamának meghosszabbítása
 • jogi kötelezettség telejesítése
 • a kémény rossz állapota miatt bekövetkező tűzeset esetén a biztosítótól által igényelt ellenőrzési jegyzőkönyv
 • a kémény felülvizsgálatának és vizsgálati jelentés kidolgozásának lehetősége

Ezt a kötelezettséget nem szükséges észben tartania. Figyelemmel kísérjük Ön helyett a felülvzsgálatok időpontját időpontját. Ha elérkezik az ellenőrzés/felülvizsgálat időpontja, megállapodunk Önnel leginkább megfelelő időpontban.

Szolgáltatás ára: 18 €