Épületek energiaauditja

Épületek energiaauditja

Épületek energiaauditja

Mit jelent az energiaaudit?

  • Az energiaaudit a műszaki berendezések és az energiafelsználásra kijelölt épületekről elegendő infromáció megszerzésére irányuló eljárás, az energiamegtakarítás költséghatákony lehetőségeinek felismerésére és javaslatára szolgál (a Tt. 321/2014 sz. hatékony energiafelhasználásról szóló törvény értelmében)

  • Az energiaaudit az épület jelenlegi állapotából és energiaintenzitásából indul ki. A célja a leghatékonyabb megtakarítások és az energiaintenzitás csökkentéséhez, a feltételezett beruházási költségek, a energiamegtakarítás gazdasági hozadákénak, és a beruházási költségek megtéerülése számszerűsítéséhez vezető leghatéknyabb intézkedésjavaslatok megtalálása.

  • Az energiaaudit eredménye a szóban forgo információkat tartalmazó írásos jelentés. Az energiaaudit (az ügyfél igényeinek értelmében) számos alternatív javaslatban kidolgozásra kerülhet sor. Az enrgiaaudit a beruházó épületfelújítás során való döntéshozatali folyamatának eszközeként, valamint a tervezési és szerkezeti munkák alapdokumentumaként szolgál.

Kötelező-e az energiaaudit, vagy önkéntes alapú?

  • A Tt. 321/2014 sz. törvénye 14. § értelmében az energiaauditot egynagyvállalatnak legkésőbb 2015. december 5-ig kellett volna elvégeztetni.

  • Ezt követően egy nagy cégnek legalább négyévente el kell végeztetnie az energiaauditot, vagy az EN ISO 50001 bevezetett energetikai menedzsmentrendszer, vagy biztosítania kell az EN ISO 14001 környezetvédelmi menedzsment rendszer részét képező energiauditot.

  • Jelen törvény alkalmazáséban nagy cég alatt a több mint 250 munkavállalót alkalmazó, vagy az évi 50 mill. €-t meghaladó forgalmat bonyolító, vagy 43 mill. €-t meghaladó éves mérlegfőösszeget meghaladó cég értendő.

Alapok és támogatások elnyerésére szolgáló energiaauditok

Az enerhiatékonyság növelésére és megújuló energiaforrások felhasználására irányuló támogatások és támogatási programok elnyerésének egyik feltétetle a projektből eredő megtakarítások és gazadsági hatékonyságuk közzételének szükségssége.

Ezek az adatok pontosan az enrgiaaudit kidolgozása által hozzáférhetők. Egy ilyen audit által kerül elbírálásra a tervezett megvalósítás, konkrétan a tervdokumentációja és költségvetése.