Blog

Dobrý komín znamená ušetrené peniaze

Dobrý komín znamená ušetrené peniaze

Pohodlie je pri rodinnom dome veľmi dôležité. Aby bol dom aj útulný, mal by byť vybavený kvalitným vykurovaním. Trendom sú ekologické a cenovo dostupné typy vykurovania, ktorých súčasťou by mal byť aj komín.

V starších rodinných domoch sú spaliny z kúrenia odvádzané komínom s jedným prieduchom, a tak je možné kúriť len jedným druhom paliva. Ich prestavba je finančne náročná a slovenská ani európska legislatíva kúriť viacerými druhmi paliva na jeden komínový prieduch nepovoľuje. Kvalitný komínový systém s dvoma prieduchmi však umožňuje vykurovať dom viacerými druhmi paliva. Plynom a súčasne napríklad aj biomasou.

Dvojprieduchový komín možno pripojiť na turbo kotol, kondenzačné či plynové kotly, krbovú vložku aj piecku. Na vykurovanie možno použiť rozličné druhy palív, fosílne i obnoviteľné zdroje energie.

Systémové komíny sú zložené z dvoch alebo troch vrstiev. Na rozdiel od starších typov, ktoré majú len jednu vrstvu, nepraskajú. Kvalitné komíny majú komínovú vložku odolnú proti spalinám. Ak má šamotovú vložku z kvalitnej technickej keramiky, ktorá dokáže odolávať vlhkosti, vysokým teplotám i prieniku kondenzátu, môžete si vybrať také vykurovacie palivo, ktoré vám vyhovuje.

Tuhé palivo, napríklad biomasa, je v súčasnosti, ak sa spaľuje v špeciálnych kotloch, najlacnejším a súčasne najekologickejším palivom. Benefitom biomasy je lacnejšie teplo pre domácnosť, pričom úspory sa pohybujú v desiatkach percent. Počiatočné náklady sú síce o niečo vyššie, investície sa však rýchlo vrátia. Najrozšírenejším palivom v tejto kategórii je drevo ako drevný odpad vo forme peliet, štiepok či brikiet, kusové drevo, ale aj pestované ako energetická rastlina.

Orientačný prehľad tuhého paliva
Biomasa Biomasa je v podstate zakonzervovaná slnečná energia, ktorú rastliny vďaka fotosyntéze premieňajú na organickú hmotu. Na vykurovanie sa najčastejšie používa vo forme palivového dreva a slamy. Modernejšou formou sú pelety a brikety, ktoré umožňujú automatické dávkovanie paliva a reguláciu.
Drevná biomasa Nachádza sa v mnohých oblastiach Slovenska v dostatočnom množstve, keďže 42 percent nášho územia pokrývajú lesy.
Kusové drevo V podhorských oblastiach a na väčšine nášho vidieka je to okrem plynu najdostupnejšie palivo.
Energetická štiepka Spájajú sa v nej tri výhody: možno z nej vyrobiť lacné teplo, navyše je prakticky aj najlacnejšia. Kotly na štiepku sa dajú plne automatizovať. Komfort ich prevádzky je porovnateľný s prevádzkou plynových kotlov. Skladovanie štiepky si nevyžaduje nijaké osobitné nároky.
Drevené brikety Sú suchým a kvalitným palivom s relatívne vysokou výhrevnosťou. Ak sú brikety menšie, dajú sa dopravovať závitovkovými dopravníkmi a sú použiteľné aj v automatických systémoch. Ak sú väčšie (rozmery sú rádovo v centimetroch), sú vhodné len do systémov s ručným prikladaním.
Drevené pelety Palivo vyrábané pre automatické kotly s vlastnosťami veľmi podobnými vlastnostiam brikiet. Jediný podstatný rozdiel je vo veľkosti (rozmery sú rádovo v milimetroch).

Related Posts