Blog

Energetický certifikát je nutnosť. Prečo?

Energetický certifikát je nutnosť. Prečo?

Všetky novopostavené alebo zrekonštruované budovy na bývanie sú povinné splniť požiadavku na primárnu energiu v triede A1. Preto iné ako nízkoenergetické domy nemôžu byť skolaudované.

Energetická certifikácia je komplexný proces. Cieľom tohto procesu je nezávislým spôsobom energeticky zmapovať Vašu nehnuteľnosť tak, aby ste ju ako predávajúci predali čo najlepšie. A na druhej strane, aby si kupujúci mohol byť istý tým, že nekupuje “mačku vo vreci“ a neprekvapia ho budúce účty za energie.

Vyberte si v prvom rade kvalitu

Na spracovanie energetického certifikátu je dobré si vybrať kvalitnú firmu, ktorá energetický certifikát vypracuje k Vašej spokojnosti so všetkou profesionalitou a odbornosťou, ktorá je s týmto procesom spojená.

Čo vplýva na energetickú náročnosť?

Na výslednú energetickú náročnosť má vplyv viacero faktorov, výber pozemku, orientácia budovy na ňom, ako aj orientácia voči svetovým stranám. Záleží aj na výbere materiálového a konštrukčného riešenia domu a tiež na veľkosti a rozmiestnení presklených plôch. Certifikát A1 sa dá získať o čosi ľahšie, ak máte riadené vetranie so spätným získavaním tepla. Rovnako aj tie montované domy, v ktorých sa využívajú obnoviteľné zdroje energie.

Energetický certifikát je verejná listina podliehajúca centrálnej registrácii a podľa zákona je potrebné mať pri kolaudácii jeho originál. Ten ľahko spoznáte podľa toho, že je takmer na každej strane opečiatkovaný a podpísaný osobou, ktorá má oprávnenie tieto certifikáty vydávať.

Cena spracovania energetického certifikátu rozhoduje

Málokto si uvedomuje, že vďaka minimálnej úspore môže čeliť potenciálne veľkej strate predajnej ceny svojej nehnuteľnosti. Energetický certifikát je vnímaný ako bezvýznamný  a zbytočný, avšak len dovtedy, kým ho kupujúci vie čítať a Váš predávny dom nie je na tom energeticky práve najlepšie.  To isté platí aj obrátene. Ak kupujete nehnuteľnosť, žiadajte si od predávajúceho energetický certifikát. Môže Vám ušetriť kopec peňazí na každomesačných zálohových platbách.

Pre viac informácií ohľadom energetického certifikátu nás kontaktujte na našej emailovej adrese domkomfort@domkomfort.sk alebo si ho jednoducho objednajte cez náš objednávkový formulár.

Related Posts