Blog

Výhody frézovania komína

Výhody frézovania komína

Máte komín plný dechtu a spôsobuje vám len samé problémy? Kvôli tomu, že je komín plný dechtu, klesá jeho účinnosť a spôsobuje aj ďalšie problémy pri vykurovaní a používaní.

Preto je potrebné ho vyčistiť. Jednou z metód ako zbavíte komín nečistôt je, že zväčšíte jeho prieduch, a to pomocou frézovania. Po každom frézovaní je potrebné aj vložkovanie.

V nasledovných bodoch Vám zhrniemie krátku inštruktáž krokov z ktorých frézovanie pozostáva:
  1. Celý proces sa začína tým, že na komín, nad jeho otvorom umiestnime stojan na frézu. Na stojan upevníme samotnú frézu. Dôležité je správne zvoliť veľkosť frézovacích článkov podľa toho, aký veľký priemer komína chceme vytvoriť.
  2. Samotnú frézu je potrebné napojiť na zdrojovú jednotku. Tú je možné umiestniť blízko domu a pomocou rozvodov ju napojiť na frézu. Zdrojová jednotka dodá fréze energiu a môžeme začať frézovať.
  3. Frézu je potrebné spustiť ku dnu komína priamo cez komínový otvor. Frézujeme smerom nahor. Frézovanie je možné pre každý typ komína, či už má štvorcový, obdĺžnikový alebo iný tvar.
  4. Po skončení frézovania môžeme stojan, frézu i zdrojovú jednotku odpratať, aby sme si vytvorili priestor na ďalší krok, ktorým je vložkovanie komína.
  5. Vložkovanie je proces, ktorým vložíme do komína celistvú nerezovú alebo antikorovú rúru, pričom je potrebné dodržiavať SK normy. Je dôležité dbať na to, aby pri frézovaní vznikol o niečo väčší priemer, ako má samotná vložka. Vďaka tomu bude do komína bez problémov vložená.
Výhody už takto upraveného komínového telesa:
  • Zlepšenie ťahových podmienok
  • Lepšia údržba a čistenie po následnom vyvložkovaní nerezovou rúrou
  • Vyfrézovanie a vyvložkovanie kom. telesa za bežného chodu domácnosti
  • Odstránenie dechtu a zápachu z prasknutej pôvodnej vložky ktorá presakuje na plášť komína
  • Omnoho rýchlejšia obnova kom. systému ako celku oproti výstavbe nového kom. telesa.

Related Posts