Kontrola a čistenie komína. Ako často?

Kontrola a čistenie komína. Ako často?

Ako často treba volať kominára? Prečo treba volať kominára? Ako často treba kontrolovať komín? Na tieto otázky dostanete odpoveď v našom nasledujúcom článku.


Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi.  Na Slovensku je približne osemstotisíc domácností, ktoré majú minimálne jeden komín. Skontrolovať a podľa potreby vyčistiť treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly. Aj napriek výdobytkom doby, komíny v 21. storočí zohrávaju naďalej dôležitú úlohu.

V prípade novostavby s komínom je ku kolaudácii nutné mať revíznu správu od kominára. Okrem kolaudácie je revízna správa komína a dymovodu potrebná aj pre poisťovňu. Majitelia domu s komínom musia uskutočniť kontrolu komínov a aj dymovodov s napojeným vykurovacím telesom minimálne raz ročne. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi. Na preplatenie škôd spôsobených ohňom poisťovni nestačí čestné vyhlásenie o tom, že ste si komín sami vyčistili. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie o revíznej kontrole od kominára. Bez tohto dokumentu poisťovňa škody spravidla neprepláca. Naopak nastáva tu riziko pokuty a v krajnom prípade trestné stíhanie.

Ako častro kontrolovať komín?

Toto závisí od typu spotrebiča napojeného na komín a od celkového tepelného výkonu.

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • štyri mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a jedná sa o komín bez vložky
  • dvanásť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komín pripojené spotrebiče s tepelným výkonom nad 50 kW je potrebné vykonať kontrolu raz za:

  • dva mesiace, ak sú na komín napojené spotrebiče na kvapalné alebo na tuhé palivá
  • šesť mesiacov, ak sú na komín napojené spotrebiče na plyn
  • V prípade nevyužívaného komína v novostavbe stačí kontrolu vykonať raz za 2 roky

Náš kominár Vám pomôže určiť typ tepelného výkonu a pomôže Vám naplánovať plán pravideľných kontrol.

Splňte si svoju povinnosť už dnes. Vykonajte nezáväznú objednávku prostredníctvom nášho formuláru.

Related Posts